Hoppa till innehållet
eusl logo

European Social Label

Verksamheter – för ett inkluderande samhälle

Care to Change the World

Verksamheter – övergripande

European Social Labels målsättning är att göra det attraktivt för främst mikro, små och medelstora företag att arbeta för ett mer inkluderande samhälle, något som hittills varit främst stora företag förunnat. Fram tills nu har det helt enkelt varit för svårt och tidskrävande att kombinera någon form av lönsamhet och att lägga tid på CSR, socialt företagsansvar. Men faktumet att Sverige, samt i princip hela övriga Europa, till 99,9% drivs av små eller mindre företag samtidigt som det är de där 0,01% som har möjlighet att arbeta med människor i utanförskap så bedömdes det att det fanns en nisch för European Social Label. 

”Målsättningen är att det ska vara attraktivt för fler, främst småföretagare, att vara delaktiga i den samhällsutveckling som de verkar i”

EUSL Logo
EUSL Logo

Verksamheter – fyra inriktningar

Verksamheterna är uppdelade i flera inriktningar och det finns där under flera kategorier samt fler inriktningar. European Social Label tar ett holistiskt grepp på utanförskapsfrågorna i samhället och då räcker inte en eller ett fåtal verksamheter till. De tre huvudinriktningarna är företag, myndigheter samt privatpersoner och under det finns så väl idéburna som vinstdrivande verksamheter. European Social Label skapar nya plattformar efter behov och ska finnas överallt där människor och företag finns. Det innefattar allt från ungdomssatsningar, utbildningar till att bedriva inkluderande och jämställda arbetsplatser.

”Med de tre huvudinriktningar; företag, myndigheter och privatpersoner, får European Social Label ett helhetsgrepp på strukturen i samhället”

EUSL Logo

EUSL Gruppen

Motorn i European Social Label med fokus på näringslivet

EUSL Logo

EUSL EU

Medlemsorganisationen inom European Social Label

EUSL Logo

EUSL Core

Egna verksamheter med våra koncept som grund

EUSL Logo

ECSR Gruppen

För återförsäljare och leverantörer att samlas runt

EUSL Logo

EUSL SCC

Verksamheter utan eget vinstintresse finns här

EUSL Logo

European News Flash
Alla nyheter på ett ställe

Bara i Sverige är det flera olika organisationer som utgör European Social Label och det skulle vara omöjligt för de allra flesta att kunna följa med i allt som händer. Så istället skapade vi samlingsplatsen EUNF för alla uppdateringar så att de blir tillgängliga på ett enda ställe. 

EUSL Logo

European Social Symposium
Utbildning för ett jämställt samhälle

Medlemskonceptet med det genomgående temat integration och utanförskap. Hur kan samhälle, arbetsplatser och allmänna ytor anpassas så att alla kan ta del av dem? European Social Label utbildar medlemmar till att bli sina bästa versioner av sig själva och samtidigt skapar ett bättre samhälle.

EUSL Logo

Europe Our Society
Projektet för inkluderande samhällen

Hur kan morgondagens inkluderande och jämställda samhälle komma att se ut? Målsättningen att skapa fysiska modeller för alla att besöka, titta, känna och klämma på för att finna inspiration. Oavsett språk, funktionsvariation eller något annat ska besökaren kunna ta del av hela utbudet på sina villkor.